Gastronomia, fitness, branża rozrywkowa oraz sprzedaż detaliczna mogą liczyć na pomoc podczas walki z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Przesiębiorcy z wyżej wymienionych branż w ramach antykryzysowej tarczy branżowej mogą liczyć na świadczenie postojowe (za listopad), dotacje (5000 zł), a także zwolnienie z ZUS (za listopad),

Najważniejsze elementy wsparcia z tarczy branżowej

W projekcie przewidziano 25 regulacji, z których najważniejsze to:

 • zwolnienie z ZUS-u – obowiązku płacenia składek w terminie 1 listopada 2020 – 30 listopada 2020;
 • jednorazowe świadczenie postojowe – dla tych, którzy w dniu 30 września 2020, prowadzili jedną z określonych powyżej rodzajów działalności;
 • zawieszenie z opłaty targowej w 2021 roku – dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy zaoszczędzą ponad 130 mln zł;
 • branża turystyczna skorzysta w 2021 roku z finansowania dodatkowego świadczenia postojowego – wykreślone zostaną przepisy terminu na przekazanie przez ministra do spraw turystyki środków na wypłatę świadczenia postojowego.

Jakie branże mogą skorzystać z pomocy antykryzysowej tarczy branżowej?

 • gastronomia
 • branża rozrywkowa (estradowa, fotograficzna, filmowa i targowa)
 • fitness, branża dbająca o zdrowie fizyczne (siłownia, rekreacja, sport)
 • sprzedaż detaliczna (targowiska i bazary).

Zwolnienie ze składek ZUS

Proponowane jest zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za okres w dniach 01.11.2020-30.11.2020.

Aby zostać zwolnionym z powyższych świadczeń z tytułu zobowiązania płatniczego, muszą być spełnione następujące warunki:

 • na dzień 30.09.2020, prowadzenie jednego z określonych rodzajów działalności;
 • do 30.06 zgłoszenie podmiotu jako płatnik składek;
 • wykazany przychód za listopad 2020 jest niższa o minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019

Jeżeli przedsiębiorca opłacił już składki przed pozytywnym rozpatrzeniem swojego wniosku, płatności te zostaną zwrócone.

Proponowana zmiana uprawnia również Radę Ministrów do wydania rozporządzenia, które może wydłużyć okres zwolnienia niezapłaconych należności, jeżeli sytuacja tego wymaga, a stan budżetu państwa również na ten okres zezwolą.

Jednorazowe świadczenie postojowe

Nowelizacja proponuje przyznanie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które wykonywały jedną z wyznaczonych czynności na dzień 30 września 2020 roku. Wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% obowiązującego wynagrodzenia minimalnego w 2020 r., czyli 2.080,00 zł.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 roku.

Aktualnie pomoc jest kierowana do konkretnej branży, dlatego niezbędne jest dołączenie do wniosku dodatkowe dokumenty, oświadczenie o rodzaju głównej działalności (PKD) i oświadczenie o spadku przychodów.

Więcej informacji w dziale Pracodawca oraz na portalu EGPP