PYTANIA DO PRACODAWCY – URLOP WYPOCZYNKOWY

 1. Pracuję już od 2 lat u tego samego pracodawcy. Proszę o informację kiedy będzie mi
  przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego?
 2. Kiedy będzie mi przysługiwało 26 dni urlopu, jeżeli pracuję już 3 lata a ukończyłem szkołę
  zawodową, a potem średnią szkołę zawodową. Czy okresy nauki mogę policzyć razem?
 3. Komu przysługuje 20 dniu urlopu wypoczynkowego, a komu 26? Od czego zależy długość
  należnego urlopu?
 4. Pracuję zawodowo już od 3 lat. Mam ukończone studia. Zatem mój staż pracy, od którego
  zależy urlop wynosi 11 lat. Obecny pracodawca twierdzi jednak, że Nie należy mi się 26 dniu
  urlopu, gdyż w okresie 3 lat pracy miałam 2 przerwy w zatrudnieniu (6 i 8 miesięcy). Jego
  zdaniem mój staż pracy to nie 3 lata, a 22 miesiące, zatem uzyskam prawo do 26 dniu urlopu
  dopiero po przepracowaniu jeszcze 2 miesięcy. Czy ma rację?

ODPOWIEDZI

Warunki nabywania urlopu wypoczynkowego

Odnosząc się do zadanego pytania należy wyjaśnić, że warunki nabywania urlopu zostały określone w
art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z nim wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy
poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku
pracy.
Oznacza to, że przerwy w zatrudnieniu nie są wliczane do okresu zatrudnienia, ale nie powodują
konieczności liczenia tego okresu od nowa. Tak więc przerwa w zatrudnieniu nie będzie wliczana do
stażu pracy, ale nie spowoduje, że okres konieczny do otrzymania wyższego urlopu powinien biec od
nowa.

Co wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?


Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas
trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej
jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5
lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Zapraszamy do portalu EGPP po więcej informacji:

https:// egpp.pl /kodeks-pracy-dzial-vii-urlopy-pracownicze-art-152-175/

Odpowiedzi udzielił specjalista prawa pracy firmy Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna dla portalu EGPP.