Pytania

 1. Przez ostatnie 3 lata korzystałam z urlopu wychowawczego. Wróciłam do pracy, ale moje
  dziecko nie ukończyło jeszcze 6 lat i czy w związku z tym mogę skorzystać jeszcze z prawa do
  obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186(7) K.p.?
 2. Jestem uprawniona do urlopu wychowawczego, jednak chciałabym pracować a jednocześnie
  pogodzi to z wychowaniem dziecka. Czy pracodawca musi zgodzić się na obniżenie wymiaru
  zatrudnienia na mój wniosek?
 3. Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, jednak przez rok korzystałam z prawa do
  obniżenie wymiaru zatrudnienia i pracowałam w niższym wymiarze. Moja sytuacja rodzinna
  skomplikował się i chciałam pójść na normalny urlop wychowawczy. Czy jest to możliwe?
 4. Ile trzeba przepracować u danego pracodawcy, aby móc korzystać z urlopu wychowawczego?
 5. Jak długo można być na urlopie wychowawczym i czy po urlopie można skorzystać z
  obniżonego wymiaru zatrudnienia?

Odpowiedź

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?


Zgodnie z art. 186 ustawy Kodeks pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do
urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego
okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż
do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o
obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu
pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownika.
Prawo do obniżenia wymiaru zatrudnienia zamiast urlopu wychowawczego nie jest odrębnym
uprawnieniem, a formą skorzystania z urlopu wychowawczego pozwalającą na pracy w tym samym
czasie.

Obniżenie wymiaru etatu a urlop wychowawczy

Pracownik nie może najpierw skorzystać z obniżenia wymiaru etatu zamiast wychowawczego a
potem z pełnego wychowawczego, gdyż okres obniżenia etatu na podstawie art. 186(7) Kodeksu
pracy, konsumuje jego prawo do urlopu wychowawczego. Zatem pracownik musi wybrać, z którego
uprawnienia będzie korzystał.

Zapraszamy do portalu EGPP po więcej informacji:
https://egpp.pl/kodeks-pracy-dzial-viii-uprawnienia-pracownikow-zwiazane-z-
rodzicielstwem-art-176-189-1/

Prowadzisz firmę? Masz pytania z zakresu prawa pracy, BHP, Interpretacji podatkowych, chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi? Wszystkie te informacje znajdziesz na portalu EGPP. Firma Business Management Sp.J. stworzyła go aby codziennie dostarczać aktualne informacje, opinie prawników i ekspertów z szeroko pojętego z zakresu prowadzenia firmy.

Zapraszamy do portalu EGPP