PYTANIE

Pracuję na umowę zlecenie. W obecnej sytuacji moje dochody znacznie spadły. Czy mam szansę na jakieś zasiłki? Nie chcę być oszukana przez pracodawcę i potrzebuję rzetelnej odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ

Osobie, która utraciła dochody z tytułu umowy zlecenia, może przysługiwać świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

Jakie warunki musi spełnić?

• osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

• umowa została podpisana przed 1 kwietnia 2020 roku.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe ?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, na skutek czego umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie w jej wykonywaniu.

Ważne – wniosek o świadczenie postojowe składa zleceniodawca.

Co ważne, wniosek o świadczenie postojowe w imieniu osoby wykonującej umowę zlecenie składa zleceniodawca.

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz tutaj: https://prawopracywpraktyce.pl/tag/pracownik/