Kodeks pracy – Dział trzeci

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Aktualny stan prawny – sierpień 2020 r. Dział trzeci – Przepisy Kodeksu pracy regulujące wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia   Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...