Prawo pracy i dodatek za wysługę lat

Uprawnienia pracownicze i przepisy dotyczące wyliczania okresów pracy. Na portalu EGPP pojawiła się nowa odpowiedź specjalisty prawa oświatowego. Pytanie: „Nauczyciel w szkole, którą określił jako podstawowe miejsce pracy pracuje w wymiarze – 17/18 etatu, w naszej...

Kodeks pracy – Dział trzynasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział trzynasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Art. 281. § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art....

Kodeks pracy – Dział szósty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział drugi Kodeksu pracy – Zawiera przepisy regulujące czas pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie...

Kodeks pracy – Dział trzeci

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Aktualny stan prawny – sierpień 2020 r. Dział trzeci – Przepisy Kodeksu pracy regulujące wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia   Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...