Kodeks pracy – Dział dziesiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziesiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy   Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i...

Kodeks pracy – Dział dziewiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziewiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18...