Kodeks pracy – Dział dziesiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziesiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy   Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i...

Kodeks pracy – Dział czwarty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział czwarty – Przepisy kodeksu pracy regulujące obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących...