1. PYTANIE

Pobieram emeryturę, a oprócz tego jestem zatrudniony na umowę zlecenie. Czy mogę ubiegać się o rekompensatę w związku z rozwiązaniem umowy?

ODPOWIEDŹ

Nie będą przysługiwane świadczenia postojowe. Ustawa jasno określa, że ​​jeśli wnioskodawcy przysługuje inny tytuł ubezpieczeniowy (np. praca w pełnym wymiarze godzin, emerytura, renta, L4), to świadczenie nie powinno być wypłacane.

2. PYTANIE

Pracuję w firmie, która wysłała pracowników na tygodniowy postój. Zostaliśmy poinformowani, że nie jest to urlop i jesteśmy zobligowani do odbierania telefonu służbowego, a także możemy dostać inne zadania do wykonania. Czy mogę dostać taką pracę, której wcześniej nie wykonywałem i na niej się nie znam?

ODPOWIEDŹ

Według artykułu 81 k.p. podczas postoju, pracodawca może skierować pracowników do innych obowiązków, jednak muszą być one zgodne z kwalifikacjami. W czasie postoju pracownik ma obowiązek być dostępnym w godzinach pracy pod telefonem.

3. PYTANIE

Ze względu na pandemię potrzebowałam dodatkowego zasiłku opiekuńczego, otrzymałam pocztę wraz z wypowiedzeniem mojej umowy o pracę. Czy zgodne z prawem jest zwolenienie mnie pomimo iż aktualnie nie pracuję?

ODPOWIEDŹ

Wypowiedzenie jest nieważne, ponieważ zgodnie z art. Art. 41 k.p, pracownik otrzymujący zasiłek opiekuńczy, nie może zostać zwolniony.

4. PYTANIE

Firma, w której pracuje nie korzysta z tarczy antykryzysowej i planuje obniżyć czas pracy i wynagrodzenie o 20%. Czy mogę odmówić akceptacji nowych warunków, a następnie skorzystać ze standardowego okres wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z artykułem 23.1a k.p. pracodawca może dokonywać takich zmian. W przypadku takiego porozumienia nie ma potrzeby podpisywania z pracownikiem żadnych aneksów. Te ustalenia dotyczą wszystkich bez wyjątku, nawet bez zgody pracowników.

5. PYTANIE

Czy osoby, które są zatrudnione przez jednego pracodawcę na podstawie umowy o pracę oraz u innego na podstawie umowy zlecenie, mogą otrzymać świadczenie postojowe?

ODPOWIEDŹ

Świadczenie postojowe nie może być przyznawane. Ustawa jasno określa, że ​​jeśli wnioskodawcy przysługuje inny tytuł ubezpieczeniowy (np. praca na pełen etat, renta, emerytura, L4), świadczenie nie będzie wypłacane.

6. PYTANIE

Firma w której pracuje korzysta z tarczy antykryzysowej, a ja jestem zatrudniony na umowie o pracę. Zostaliśmy poinformowani, że musimy odrobić niewypracowane godziny.
Jeśli przykładowo mam 150 niewypracowanych godzin, to czy mam obowiązek je wszystkie odrobić?

ODPOWIEDŹ

Jeśli firma przyjmie równoważne godziny pracy wraz z długim okresem wypowiedzenia, firma może przenieść godziny pracy na kilka następnych miesięcy.

7. PYTANIE

Posiadam umowę o pracę na pełen etat. Aktualnie korzystam z opieki nad dzieckiem, a mój pracodawca chce zmienić umowę na 1/2 etatu. Czy może to zrobić, jeśli przebywam na zasiłku opiekuńczym?

ODPOWIEDŹ

Kiedy pracownicy korzystają z zasiłków opiekuńczych, pracodawcy nie mogą redukować ich pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takie zmiany są wprowadzane w całym zakładzie na podstawie porozumienia w trybie art. Art. 23.1a k.p.

Redakcja

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz w dziale: Pracownik na portalu EGPP.