PYTANIA DO PRACODAWCY o URLOP PRACOWNIKA – informacje z portalu EGPP

 1. Pracuję już kilka lat i w związku z tym przysługuje mi 26 dniu urlopu. Czy mogę wykorzystać
  cały urlop jednorazowo, tzn. pójść na cały miesiąc na urlop?
 2. Przedstawiłam pracodawcy wniosek urlopowy, w którym zaznaczyłam, że chcę pójść na urlop
  od 15 do 31 grudnia. Pracodawca nie zgadza się, twierdząc, że pod koniec roku jestem
  potrzebna w pracy. Czy pracodawca może nie zgodzić się na mój urlop, jeśli złożyłam wniosek
  odpowiednio wcześniej?
 3. Czy pracodawca może nie udzielić mi urlopu wypoczynkowego, jeśli już mam wykupione
  wczasy w określonym terminie i złożyłem wniosek o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w
  tym czasie?
 4. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, który już został zaplanowany w planie
  urlopowym?
 5. Chcę pójść na urlop w lipcu. Jednak w tym czasie wielu pracowników korzysta z urlopu. Czy
  jeżeli złożę wniosek o urlop, to pracodawca będzie mógł odmówić mi udzielenia urlopu?

ODPOWIEDZI PRACODAWCY

KODEKS PRACY A URLOPY

Według z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan
urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia
normalnego toku pracy. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników w sposób
przyjęty u danego pracodawcy.

PLAN URLOPU


Co do zasady więc urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopu. Planem należy objąć cały urlop
oprócz 4 dni na żądanie. Nie oznacza to jednak, że zaplanowany urlop przez pracownika nie może
zostać przesunięty. Zgodnie z przepisami przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z
powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne
zakłócenia toku pracy.

WNIOSEK URLOPY PRACOWNIKA

Oznacza to, że po pierwsze pracodawca kierując się koniecznością zapewnienia normalnego toku
pracy może nie uwzględnić wniosku urlopowego pracownika. Już na etapie ustalania planu urlopów
pracodawca ma prawo wskazać, że w danym miesiącu urlop pracownika nie będzie na przykład
możliwy. Po drugie, pracodawca ma prawo nie udzielić już zaplanowanego urlopu, jeśli uzasadni, że
jego udzielenie spowodowałoby zaburzenie toku pracy (bo na przykład potrzebny jest kolejny
pracownik).

Zapraszamy do portalu EGPP po więcej informacji:

Odpowiedzi udzielił specjalista prawa pracy firmy Business Management Sp. J. dla portalu EGPP.