PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Pracownik, Pracodawca, BHP, Stosunek pracy, Umowa o pracę, Pracownik podczas pandemii, Zasiłek, Tarcza antykryzysowa

Czas pracy, a godziny nadliczbowe

Pytanie: "Podczas pracy w firmie mamy przerwę obiadową, ale nie każdy opuszcza firmę na lunch. Osobom, które nie wychodzą tylko zostają w firmie, przełożony często daje zadania. Czy nie liczy się to...

Nieobecność w pracy podczas strajku obywatelskiego

Pytanie: Jak radzić sobie z absencją spowodowaną udziałem w strajku obywatelskim? Czy pracodawca może uznać nieobecność za uzasadnioną? Odpowiedź: Strajk to zbiorowe ograniczenie pracy pracowników w...

Pytania o urlop wychowawczy

Prowadzisz firmę? Masz pytania z zakresu prawa pracy, BHP, Interpretacji podatkowych, chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi? Wszystkie te informacje znajdziesz na portalu EGPP.

Zmiany i nowości w antykryzysowej tarczy branżowej

Gastronomia, fitness, branża rozrywkowa oraz sprzedaż detaliczna mogą liczyć na pomoc podczas walki z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Przesiębiorcy z wyżej wymienionych branż w ramach...

Kodeks pracy – Dział piętnasty

Dział piętnasty Kodeksu pracy zawiera przepisy końcowe. W prawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Kodeks pracy – Dział dwunasty

Dział dwunasty Kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy: przepisy ogólne, postępowanie pojednawcze oraz sądy pracy.

Kodeka pracy – Dział jedenasty

Dział jedenasty Kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy: przepisy ogólne, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy

Kodeks pracy – Dział ósmy

Dział ósmy Kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem: urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy czy ojcowski.

Kodeks pracy – Dział siódmy

Dział siódmy Kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące urlopów pracowniczych: urlopy wypoczynkowe oraz urlopy bezpłatne.

Kodeks pracy – Dział szósty

Dział szósty Kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące czasu pracy: przepisy ogólne, normy i ogólny wymiar czasu pracy, okres odpoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej oraz praca w niedzielę i święta.

Kodeks pracy – Dział piąty

Dział piąty Kodeksu pracy zawiera przepisy poruszające zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną pracowników: odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Kodeks pracy – Dział czwarty

Dział czwarty Kodeksu pracy: obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika, zakaz konkurencji, kwalifikacje zawodowe pracowników, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia oraz odpowiedzialność porządkowa pracowników.

Kodeks pracy – Dział drugi

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział drugi Kodeksu pracy - Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik...

Kodeks Pracy – Dział pierwszy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział pierwszy Kodeksu pracy - Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców....

Czy muszę odpracować kwarantannę?

PYTANIE: Otóż jeden z pracowników naszej placówki oświatowej trafił na kwarantannę ze względu na kontakt z osobą zakażoną. W poniedziałek wyniki testu. Dyrekcja wysłała część pracowników do domu do...

Kiedy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy?

Regulamin pracy jest ustalany w celu zachowania organizacji i porządku w procesie pracy oraz zawiera prawa, obowiązki pracowników i pracodawcy. Nie jest konieczne wprowadzanie regulaminu  w każdym...

Pytania pracowników podczas pandemii

1. PYTANIE Pobieram emeryturę, a oprócz tego jestem zatrudniony na umowę zlecenie. Czy mogę ubiegać się o rekompensatę w związku z rozwiązaniem umowy? ODPOWIEDŹ Nie będą przysługiwane świadczenia...

Pytania o zwolnienia z ZUS – Tarcza Antykryzysowa

Pytanie: Kto może się ubiegać o zwolnienie z ZUS? Odpowiedź: Aby móc ubiegać się o zwolnienie z ZUS, należy spełnić kilka warunków. Zwolnienia zostaną przyznane osobom, które: prowadziły...