PYTANIE

Jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem, czy pracodawca ma prawo ograniczyć etat?

Etat został zmniejszony przez pracodawcę podczas opieki nad dzieckiem, nie zostało podpisane żadne oświadczenie ani aneks do umowy.

ODPOWIEDŹ

Istnieje taka możliwość jedynie gdy w zakładzie pracy zostało zawarte porozumienie z przedstawicielami załogi (art. 23.1a kp) bądź ze związkiem zawodowym. Pracownikowi, po powrocie do pracy z zasiłku, przysługiwać będzie obniżony etat.

Redakcja

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz na https://prawopracywpraktyce.pl/tag/pracownik/