PYTANIE:

Otóż jeden z pracowników naszej placówki oświatowej trafił na kwarantannę ze względu na kontakt z osobą zakażoną. W poniedziałek wyniki testu. Dyrekcja wysłała część pracowników do domu do czasu wyników mówiąc, że te godziny (ok. 15) jesteśmy zobowiązani odrobić. Osobiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jestem gotowa do pracy, nie pracuje nie z mojej winy. Mam małe dziecko i przez tą sytuację ono będzie tygodniami musiało przebywać pod opieką niani wiele godzin żebym mogła to odrobić . Czy pracodawca ma takie prawo?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:

Sposób odpracowywania czasu wolnego przez pracownika zależy od uregulowań zawartych w przepisach wewnątrzzakładowych – regulaminie pracy, a w przypadku, gdy w zakładzie pracy brak jest takich uregulowań to pracodawca może zadecydować o sposobie odpracowania czasu wolnego. Pamiętać jednak należy, że odpracowanie dotyczy czasu wolnego udzielonego na wniosek pracownika, a nie wymuszonego przez pracodawcę. Pracodawca nie ma prawa narzucić pracownikowi terminu urlopu czy też wyboru dnia wolnego bezpłatnego. Postępowanie pracodawcy wskazanego w pytaniu jest zatem nieprawidłowe.