Pytanie:

Jak radzić sobie z absencją spowodowaną udziałem w strajku obywatelskim? Czy pracodawca może uznać nieobecność za uzasadnioną?

Odpowiedź:

Strajk to zbiorowe ograniczenie pracy pracowników w celu rozwiązywania sporów zbiorowych. Podczas strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz.U. 2020, art. 123) pracownicy przebywają w miejscu pracy.

Strajk obywatelski, polegający na demonstracjach publicznych bardzo różni się od strajku pracowniczego.

W przypadku strajku pracownika za czas strajku uważa się czas pracy, a udział w strajku obywatelskim za nieobecność w pracy. Dlatego powinno się usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. W innym razie pracodawca może mieć powody do wyciągnięcia konsekwencji za nieusprawiedliwione nieobecności.

Można udowodnić udział w strajku oraz nieobecność z tego powodu na różne sposoby:

  • po uzgodnieniu z pracodawcą, pracownicy mogą w czasie trwania strajku wziąć urlop wypoczynkowy;
  • pracownicy mogą skorzystać z urlopu na żądanie, wtedy pracodawca ma obowiązek go udzielić, jednak istnieje możliwość iż pracodawca nie wyrazi zgody, kierując się szczególnym interesem pracodawcy. Urlop na żądanie jest odliczany od liczby dni z urlopu wypoczynkowego
  • pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników i usprawiedliwić przyczyny ich nieobecności z powodu udziału w strajku obywatelskim. W takim przypadku pracodawca decyduje, czy nieobecność jest płatna czy bezpłatna.

Redakcja

Więcej informacji w dziale Pracownik oraz na portalu EGPP