Opinie o firmie w Internecie

Każdy, kto publikuje opinie w Internecie, musi liczyć się z konsekwencjami własnych słów. Skutkiem może być odpowiedzialność prawna. W polskim prawie istnieją pewne przepisy, które dają możliwość ochrony przed zniesławieniem i nadużyciami w Internecie. Zniesławione osoby lub firm w Internecie są chronione zarówno przez przepisy Kodeksu cywilnego, jak Kodeksu karnego. Poszkodowany może zgłosić pomówienie na policję (ustnie lub pisemnie) lub zażądać wyjaśnienia sprawy, wnosząc do sądu uproszczony akt oskarżenia.

Na czym polega zniesławienie?

Zniesławienie według art. 212 § 1 k.k. polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zniesławić można:

  • pojedynczą osobę fizyczną,
  • grupę osób,
  • instytucję,
  • osobę prawną
  • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Co ciekawe zniesławienie nie musi odnieść zamierzonego skutku w postaci utraty zaufania do pokrzywdzonego lub jego poniżenie, aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności. Wystarczy, że czyjaś wypowiedź może potencjalnie spowodować taką sytuację. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 212 § 2 k.k. jeżeli sprawca dopuszcza się pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nieprawdziwe, oczerniające firmę i osobę informacje lub opinie

Jeśli nieprawdziwe, oczerniające firmę i osobę informacje lub opinie, które ktoś opublikował publicznie lub przekazał osobom trzecim, mają szkodliwy wpływ na działalność osoby lub firmy (na przykład wpisywanie na forum sklepu czy firmy epitetów oszuści, złodzieje, oszukali, okradli), to zgodnie z przepisami zawartymi również w K.c. pomawiany może zażądać zaniechania tego działania, jeżeli jest ono bezprawne. Może także zażądać usunięcia skutków pomówień. Usunięcie skutków może nastąpić poprzez oświadczenie wystosowane przez pomawiającego prostujące wcześniejsze wypowiedzi, które były niezgodne z prawdą.

Wypłata zadośćuczynienia przez pomawiającego

Pomawiający może zostać zobowiązany przez sąd do wypłaty zadośćuczynienia, które stanowić ma rekompensatę za szkodę pokrzywdzonego. Pomówiony ma także prawo zażądać, aby pomawiający zapłacił określoną sumę pieniędzy na cele charytatywne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Każda negatywna opinia publikowana w internecie musi być poparta faktami

Aby nie narazić się na zarzut oszustwa należy pamiętać, że każda negatywna opinia publikowana w internecie musi być poparta faktami, które opiniujący potrafi udowodnić. Ma on prawo publicznie kogoś skrytykować, jednak nie może nigdy znieważać innych, publikować ich prywatnych zdjęć lub danych osobowych. Zgodnie z art. 213. § 1 k.k. nie można mówić o pomówieniu, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy. Oznacza to, że niekaralne jest wyrażenie niepochlebnej opinii o innej osobie, jeśli opinia ta jest kierowana tylko do tej osoby.

GR

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz tutaj: https://prawopracywpraktyce.pl/tag/pracownik/

Prowadzisz firmę? Masz pytania z zakresu prawa pracy, BHP, Interpretacji podatkowych, chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi? Wszystkie te informacje znajdziesz na portalu EGPP. Firma Business Management Sp.J. stworzyła go aby codziennie dostarczać aktualne informacje, opinie prawników i ekspertów z szeroko pojętego z zakresu prowadzenia firmy.

Zapraszamy do portalu EGPP