Pytanie: „Czy pracodawca może zarządzić dzień pracy – 11 listopada w zamian za dzień wolny – 13 listopada? Jeśli taka propozycja pochodzi od pracownika, czy jest to do przyjęcia?”

Należy zaznaczyć, że jedynie pracodawca odpowiada za organizację czasu pracy pracowników, oprócz tego zasada jest taka, że niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. W szczególnych okolicznościach przewidzianych w Kodeksie pracy dopuszczalna jest praca w niedziele oraz święta tj. art. 151 i nast. Kodeksu pracy:

  • w sytuacji przeprowadzenia ratowniczej akcji, ochraniającej życie oraz zdrowie ludzkie, usunięcia awarii, ochrony mienia czy środowiska,
  • podczas pracy zmianowej,
  • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy weekendowej.
  • w strażach pożarnych,
  • podczas przeprowadzania niezbędnych napraw, podczas sytuacji awaryjnych (pęknięcia rur, nieszczelności dachu itp.), które są koniecznie, aby np. zakład pracy mógł prawidłowo funkcjonować,
  • w transporcie komunikacji miejskiej,
  • podczas ochrony i pilnowania mienia lub osób,
  • w hodowli i rolnictwie.

W wyżej wymienionym przypadku pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikom dnia wolnego. Większość przypadków pracy w niedziele i święta musi zostać zrekompensowana innym dniem wolnym od pracy:

  • praca w niedziele – w ciągu sześciu dni kalendarzowych pred lub po tej niedzieli,
  • w zamian za pracę w święta – we wskazanym okresie rozliczeniowym.

Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy – tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.

Odpowiedzi udzielił specjalista prawa pracy firmy Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna dla portalu EGPP.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Pracownik i Pracodawca.