Pytania o czas pracy

 1. Pracuję w biurze. Razem z innymi pracownikami chcemy zwrócić się do naszego pracodawcy
  z wnioskiem, żeby dał nam w środku dnia godzinną przerwę na obiad. Czy taka przerwa
  będzie wliczana do czasu pracy?
 2. Pracuję w sklepie przez 8 godzin. Jednak po jego zamknięciu muszę rozliczyć kasę, co zajmuje
  dodatkowe 30 minut. Czy ten czas powinien być wliczany do 8 godzin czasu pracy?
 3. Czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać
  8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w
  przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeśli więc pracownik jest
  zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to bez względu na system czasu pracy jest
  zobowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy przez 8 godzin danego dnia.
 4. W czasie dnia pracy w naszej firmie mamy przerwę na lunch. Jednak nie wszyscy wychodzimy
  z firmy na obiad. Nasz przełożony często w tym czasie daje zajęcie osobom, które zostają w
  firmie. Czy to nie powinno być liczone jako praca nadliczbowa?

Odpowiedź

System przerywanego czasu pracy


Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może
być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego
nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.

Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do
wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
Wprowadzenie przerwy powoduje przesunięcie terminu kończenia pracy, a tym samym skrócenie
czasu poza pracą. Przerwa nie jest wliczana do czasu pracy. Oznacza to, że przerwa ta nie powoduje
obniżenia wymiaru dobowego czasu pracy ani wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
Pracownik w czasie omawianej przerwy swobodnie dysponuje swoim czasem. Może więc opuścić
miejsce pracy i udać się na odpoczynek.

zW sytuacji gdyby pracodawca nakazał pracownikowi
pozostawać w czasie przerwy w miejscu pracy lub w innym wyznaczonym przez niego miejscu albo
gdyby zlecił mu wykonywanie w tym czasie innej odpowiedniej pracy, to czas takiej „przerwy”
wliczałby się do czasu pracy z wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami w sferze wynagrodzenia
za godziny nadliczbowe.

Zapraszamy do portalu EGPP po więcej informacji:
https://egpp.pl/kodeks-pracy-dzial-vi-czas-pracy-art-128-151-12/

Odpowiedzi udzielił specjalista prawa pracy firmy Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna dla portalu EGPP.

Business Management Mosiądz Oliwa Rząsa