Pytanie: “Podczas pracy w firmie mamy przerwę obiadową, ale nie każdy opuszcza firmę na lunch. Osobom, które nie wychodzą tylko zostają w firmie, przełożony często daje zadania. Czy nie liczy się to jako praca nadliczbowa?

Odpowiedź: Artykuł 139 „Kodeksu pracy” przewiduje, że w sytuacji gdy uzasadniony jest rodzaj pracy to wtedy możliwe jest zastosowanie systemu przerywanego czasu pracy wg. ustalonego regulaminu, który przewiduje maksymalnie jedną przerwę obiadową w czasie pracy, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie są wliczane do rzeczywistego czasu pracy, ale pracownikowi za czas tej przerwy, przysługuje prawo do wypłaty połowy wynagrodzenia, które jest należne za czas przerwy.

Wprowadzanie przerwy będzie skutkowało przesunięciem czasu pracy, a tym samym skróceniem czasu pracy. Przerwa nie jest wliczana do godzin pracy. Oznacza to, że przerwa nie zmniejszy dobowego czasu pracy ani czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Podczas przerw pracownik ma czas wolny. W ten sposób może wyjść z miejsca pracy i odpocząć. Jeżeli pracodawca nakazuje pracownikowi przebywać w miejscu pracy lub innych wyznaczonych przez niego miejscach w czasie “odpoczynku” lub powierza mu wykonywanie innej odpowiedniej pracy w tym okresie to „przerwa” zostanie wliczona do czasu pracy i będzie objęta zakresem pracy z wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami w sferze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Redakcja

Więcej informacji znajdziesz na portalu https://egpp.pl oraz w dziale Pytania Pracownika https://prawopracywpraktyce.pl/category/pytanie-pracownika/