Czas pracy, a godziny nadliczbowe

Pytanie: “Podczas pracy w firmie mamy przerwę obiadową, ale nie każdy opuszcza firmę na lunch. Osobom, które nie wychodzą tylko zostają w firmie, przełożony często daje zadania. Czy nie liczy się to jako praca nadliczbowa?” Odpowiedź: Artykuł 139 „Kodeksu...

Nieobecność w pracy podczas strajku obywatelskiego

Pytanie: Jak radzić sobie z absencją spowodowaną udziałem w strajku obywatelskim? Czy pracodawca może uznać nieobecność za uzasadnioną? Odpowiedź: Strajk to zbiorowe ograniczenie pracy pracowników w celu rozwiązywania sporów zbiorowych. Podczas strajku zorganizowanego...

Pytania o urlop wychowawczy

Pytania Przez ostatnie 3 lata korzystałam z urlopu wychowawczego. Wróciłam do pracy, ale mojedziecko nie ukończyło jeszcze 6 lat i czy w związku z tym mogę skorzystać jeszcze z prawa doobniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186(7) K.p.?Jestem uprawniona do...