Cała Polska żyje strajkiem nauczycieli. Im dłużej trwa, tym poglądy bardziej podzielone, a sympatie dla grona nauczycielskiego zmienne jak kwietniowa pogoda. Według badań opinii publicznej, strajk popiera około 53%, czyli połowa Polaków.

Nie będę się wypowiadać, co o myślę o strajku, a mogłabym napisać kilka przemyśleń na temat edukacji w Polsce. Powstrzymam się jednak.

Zamiast tego opiszę 8 najważniejszych kwestii związanych z uprawnieniami do zasiłku opiekuńczego w czasie akcji protestacyjnej.

 

I. KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZA CZAS SPRAWOWANIA OPIEKI NAD ZDROWYM DZIECKIEM W OKRESIE STRAJKU NAUCZYCIELI

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Zatem nie każde zamknięcie placówki uprawnia do zasiłku opiekuńczego, a tylko takie, które jest nieprzewidziane.

II. JAK NALEŻY ROZUMIEĆ NIEPRZEWIDZIANE ZAMKNIĘCIE PLACÓWKI

Za nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tej placówki, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

III. JAK NALEŻY LICZYĆ TERMIN 7 DNI DLA UZYSKANIA INFORMACJI O ZAMKNIĘCIU PLACÓWKI

Termin, o którym mówi przepis, liczony jest w dniach kalendarzowych. Dlatego, jeżeli strajk rozpoczął się  8 kwietnia 2019 roku, to aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy, musiał się dowiedzieć o niemożliwości zapewnienia opieki w czasie strajku nauczycieli najpóźniej 1 kwietnia 2019 roku.

IV. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ZAMKNIĘCIEM PLACÓWKI A ZAPEWNIENIEM OPIEKI ŚWIETLICOWEJ (BEZ ZAJĘĆ)

Istotne znaczenie ma fakt, czy placówka w okresie strajku będzie otwarta, a nie czy nauczyciele będą prowadzić „normalne” lekcje.

Jeżeli dziecku można w czasie strajku zapewnić opiekę w świetlicy, wówczas nie jest potrzebna taka opieka przez rodzica. W konsekwencji zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał.

Natomiast jeśli placówka poinformuje rodzica, że z uwagi na małą liczbę kadry nie jest w stanie zapewnić opieki, wówczas można uznać, że zostały spełnione warunki do przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego (placówka zapewnia opiekę tylko części dzieci uczęszczających do niej).

V. JAK NALEŻY LICZYĆ WIEK DZIECKA

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nad dzieckiem do lat 8. Oznacza to, że zasiłek przysługuje do dnia poprzedzającego ukończenia 8 lat (wg daty urodzenia).

VI. CZY MA ZNACZENIE, KTÓRY Z RODZICÓW BĘDZIE POBIERAŁ ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, dlatego może opiekę sprawować zarówno matka, jak i ojciec.

Rodzice mogą także ustalić, że naprzemiennie będą sprawować opiekę, przez jeden tydzień ojciec, a w kolejnym tygodniu – matka, wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje  naprzemiennie.

VII. ZA ILE DNI OPIEKI MAKSYMALNIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Wlicza się w to zasiłek  nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Przykładowo, może się zdarzyć, że rodzina mająca 4 dzieci już skorzystała z zasiłku opiekuńczego w okresie od stycznia do marca i sprawując opiekę w czasie strajku nauczycieli przekroczy maksymalny okres 60 dni.

VIII. DO KOBO NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o zasiłek należy złożyć do pracodawcy. Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pracodawca dla potwierdzenia zamknięcia placówki pobiera od rodzica oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

 

Zapamiętają!

Jeżeli placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko nie zapewni opieki dziecku w okresie strajku i ubezpieczony informację o tym uzyska w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia placówki, ubezpieczonemu rodzicowi dziecka przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.  W sprawie nieprzewidzianego zamknięcia placówki ubezpieczony składa oświadczenie.